Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston jäsenet 

Ann-Maarit Joenperä, puheenjohtaja
Jaana Partio, varapuheenjohtaja
Seppo Kettunen
Liisa Torniainen
Anne Häkkänen
Jukka Lehtonen
Marjatta Nikkinen
Raimo Mattila
Matti Nykänen

sihteerinä toimii talouspäällikkö Risto Jaakola

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2021

Pöytäkirja 1/2021 - 14.1.2021

Pöytäkirja 2/2021 - 9.2.2021

Pöytäkirja 3/2021 - 16.3.2021

Pöytäkirja 4/2021 - 13.4.2021

Pöytäkirja 5/2021 - 5.5.2021

Pöytäkirja 6/2021 - 3.6.2021

Pöytäkirja 7/2021 - 19.8.2021

 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2020

Pöytäkirja 1/2020 - 22.1.2020

Pöytäkirja 2/2020 - 19.2.2020

Pöytäkirja 3/2020 - 25.3.2020

Pöytäkirja 4/2020 - 22.4.2020

Pöytäkirja 5/2020 - 27.5.2020

Pöytäkirja 6/2020 - 12.8.2020

Pöytäkirja 7/2020 - 2.9.2020

Pöytäkirja 8/2020 - 7.10.2020

Pöytäkirja 9/2020 - 4.11.2020

Pöytäkirja 10/2020 - 2.12.2020

 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2019

Pöytäkirja 1/2019 - 8.1.2019 ei julkinen

Pöytäkirja 2/2019 - 29.1.2019

Pöytäkirja 3/2019 - 14.3.2019

Pöytäkirja 4/2019 - 9.4.2019

Pöytäkirja 5/2019 - 14.5.2019

Pöytäkirja 6/2019 - 27.8.2019

Pöytäkirja 7/2019 - 18.9.2019

Pöytäkirja 8/2019 - 30.10.2019

Pöytäkirja 9/2019 - 27.11.2019

 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2018

Pöytäkirja 1/2018 - 9.1.2018

Pöytäkirja 2/2018 - 6.2.2018 ei julkinen

Pöytäkirja 3/2018 - 20.2.2018 ei julkinen

Pöytäkirja 4/2018 - 14.3.2018

Pöytäkirja 5/2018 - 3.4.2018

Pöytäkirja 6/2018 - 8.5.2018

Pöytäkirja 7/2018 - 6.6.2018

Pöytäkirja 8/2018 - 6.8.2018

Pöytäkirja 9/2018 - 11.9.2018

Pöytäkirja 10/2018 - 9.10.2018

Pöytäkirja 12/2018 - 27.11.2018

 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2017

Pöytäkirja 1/2017 - 31.1.2017

Pöytäkirja 2/2017 - 27.2.2017

Pöytäkirja 3/2017 - 9.3.2017

Pöytäkirja 4/2017 - 4.4.2017

Pöytäkirja 5/2017 - 2.5.2017

Pöytäkirja 6/2017 - 13.6.2017

Pöytäkirja 7/2017 - 11.7.2017

Pöytäkirja 8/2017 - 22.8.2017

Pöytäkirja 9/2017 - 20.9.2017

Pöytäkirja 10/2017 - 24.10.2017

Pöytäkirja 11/2017 - 22.11.2017

Pöytäkirja 12/2017 - 5.12.2017

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2016

Pöytäkirja 10/2016 -  11.10.2016

Pöytäkirja 11/2016 -  9.11.2016

Pöytäkirja 12/2016 - 29.11.2016

Pöytäkirja 13/2016 - 5.12.2016

 

Kirkkoneuvoston tehtävät

KL 10 l. 1§ - jollei toisin ole säädetty tai määrätty

  • yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi
  • päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta
  • johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa
  • huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöön panosta
  • valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa, sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet