Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Voit tilata virkatodistuksen tai sukuselvityksen joko sähköisellä lomakkeella (linkit alla) tai puhelimitse Mäntyharjun kirkkoherranvirastosta 0400 143 630 tai postitse (osoite alla).

Yksityishenkilöt käyttävät virkatodistusten ja sukuselvitysten tilaamiseen uutta virkatodistustilauspalvelua tilaavirkatodistus.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä (Linkki avautuu uudessa välilehdessä), tämä ei koske sukututkimustilauksia

Yritystilaajat voivat tilata virkatodistukset tällä  nettilomakkeella (Linkki avautuu uudessa välilehdessä)

Todistusta tilattaessa on ilmoitettava todistuksen käyttötarkoitus, selvityksen kohteena olevan henkilön henkilötiedot, muuttoaika seurakuntaan tai seurakunnasta pois, muut sukuselvityksen laatimiseen vaikuttavat tiedot sekä tilaajan yhteystiedot henkilö- tai ly-tunnuksineen.

Sukuselvitykset pyritään toimittamaan kahden viikon sisällä tilauksen vastaanottamisesta. 

Sukututkimus

Sukututkimuksen voi tilata oheista lomaketta käyttäen. Tulosta lomake, täytä se ja lähetä joko sähköpostilla osoitteella mantyharju.srk@evl.fi tai postitse osoitteella: 

Mäntyharjun seurakunta
Kirkkoherranvirasto
Kompantie 6, 52700 Mäntyharju

Älä laita sähköpostilla lähetettävään lomakkeeseen henkilötunnuksen loppuosaa tietoturvasyistä.

Kaikilta sukututkimusta pyytäviltä sukututkijoilta vaaditaan rekisteriseloste. (Henkilötietolaki 10§)

Malli rekisteriselostetta varten löytyy osoitteesta https://www.genealogia.fi/rekisteriselostemalli.

Pertunmaan seurakunta

Pertunmaan seurakunta on yhdistynyt 1.1.2016 Mäntyharjun seurakuntaan ja on nyt virallisesti Pertunmaan kappeliseurakunta.

Pertunmaan seurakunnan sukuselvitykset ajalta 1.1.1926 - 31.12.2015 annetaan Mäntyharjun seurakunnan kirkkoherranvirastosta.

Kirkon yhteinen jäsenrekisteri

Vuoden 2013 alusta alkaen on otettu käyttöön kirkon yhteinen jäsenrekisteri, joka kattaa kaikki Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat 1.10.1999 alkaen. Tämä tarkoittaa, että seurakunta, jossa henkilö on ollut viimeiseksi kirjolla, voi yhdellä todistuksella todistaa henkilön 1.10.1999 jälkeiset kirjoillaoloajat eri ev.lut. seurakunnissa. Tätä aikaisemmat seurakunnissa kirjoillaoloajat täytyy vielä toistaiseksi tilata aikaisemman käytännön mukaisesti kyseisistä seurakunnista. 

 

 

Todistuksista perittävät maksut

Todistuksesta veloitetaan 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä tai jos tietoa haetaan kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta.

Todistuksesta veloitetaan 30 euroa jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista, eikä kyseessä ole todistuksen päähenkilön yksittäisestä avioliitto-, muutto- tai kuolintiedosta tai kirkollisesta toimituksesta. Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.

Elää-todistus eli kirkon jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostetusta seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskevasta todistuksesta veloitetaan 9 euroa.

Kastekirjan otteesta, monikielisestä virkatodistuksesta ja englanninkielisestä vihkitodistuksesta veloitetaan 9 euroa.

Kirkonkirjojen tietoihin perustuvasta, aiemmin laaditun todistuksen kopiosta veloitetaan 9 euroa.

Sukututkimusta ja tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Sukutukimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 45 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Jos todistuksen laatimiseen kuluu 1 tunti ja 15 minuuttia, laskutetaan asiakkaalta perusmaksu 45 euroa ja 2 x 30 minuutin ajalta 20 euroa, yhteensä 85 euroa. 

Toimitusmaksu

Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää myös laskutuksen. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan sekä laskutuksesta että todistuksen toimituksesta 5,50 euroa. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa. 

 

Tietosuojaseloste