Rippijuhlat

"Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.

Matt. 28:18-20

Rippikoulu perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn Matt. 28:18–20, jossa Jeesus käskee kastaa ja opettaa.

Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.

Konfirmaatiossa nuori tunnustautuu yhdessä seurakunnan kanssa siihen uskoon, johon hänet on kastettu, ja saa siunauksen. Rippikoulu ja konfirmaatio antavat oikeuden osallistua itsenäisesti ehtoolliselle, päästä kummiksi ja seurakunnan luottamushenkilöksi sekä saa oikeuden solmia kristillisen avioliiton.

Seurakuntamme järjestää rippileirejä viihtyisässä Lankaniemen leirikeskuksessa.

Nuorisotyönohjaaja ja rippikoulutyöstä vastaava pappi vierailevat syksyllä koululla tuoden 8-luokkalaisille tietoa rippikouluun ilmoittautumisesta ja siihen liittyvistä käytännön asioista.


Aikuisrippikoulu

Aikuisrippikoulusta saa tietoja Erik Liljeströmiltä, p. 0400 143 634

 

Rippikoulutiedotteet 

Riparilaiset alboissaan
Jussi Vierimaa Kirkon kuvapankki

Nuorta kannattaa juhlia. Yksi etappi monen nuoren elämässä on rippikoulun päättäminen, jonka jälkeen kirkossa järjestetään konfirmaatiojuhla. Lisäksi kotona voidaan järjestää rippijuhlat nuoren toiveiden mukaisesti.

Konfirmaatio tapahtuu jumalanpalveluksessa

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia