Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu

Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä, joka perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn:

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
Matt. 28:19–20

Lähetystyössä kerrotaan ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta ja palvellaan lähimmäistä lähellä ja kaukana. Lähetystyö kuuluu ihan meille jokaiselle!

Sinäkin voit olla mukana tekemässä lähetystyötä. Lähetystyöhön voit tuoda mukaan oman osaamisesi, kaikkia tarvitaan. Tehdään yhdessä hyvää.

Pieni sinimekkoinen tyttö opiskelee ulkona. Taustalla lapsia ja aikuisia.
Kuva: Sari Lehtelä, Suomen Lähetysseura

Ota yhteyttä

Diakoni Sarinne Volanen
0400 143 637 tai sarianne.volanen@evl.fi

Diakoni Minna Pennanen
0400 143 636 tai minna.pennanen@evl.fi

Diakoni Anne-Maria Lustig
0400 143 710 tai anne-maria.lustig@evl.fi

Lähetystyöstä

Lähetysjärjestöt työskentelevät yhdessä seurakuntien kanssa. Seurakunnat tukevat nimikkolähetin työtä tai projektia kohdemaassa. Seurakunnissa toimii lähetystyön ystävien piirejä.

Lähetystyössä pyritään tavoittamaan etenkin sellaisia kansoja, jotka eivät ole kuulleet evankeliumin sanomaa. Viime aikoina lähetystyötä on ryhdytty tekemään myös Euroopassa, osittain Länsi-Eurooppaan muuttaneen siirtolaisväestön, osittain Itä-Euroopan rajojen avautumisen vuoksi.

Lähetystyö on ihmisen kokonais-valtaista auttamista. Julistuksen lisäksi se on mm. terveydenhoitoa, koulutyötä, maanviljelyn opetusta jne. Tavoitteena on, että paikallinen kristillinen kirkko aikaa myöten itsenäistyy, saa omat kansalliset työntekijänsä eikä tarvitse enää lähetystyöntekijöitä.

Lähetystyöntekijä on seurakunnan tai kirkollisen järjestön lähetystyöhön lähettämä henkilö. Lähetystyöntekijöinä toimii mm. pappeja, diakonia- ja nuorisotyöntekijöitä, terveydenhuollon henkilöstöä, opettajia sekä tekniikan ja maanviljelyksen asiantuntijoita. Lähetystyöntekijöiden kanssa tehdään yleensä määräaikaiset sopimukset minkä jälkeen he palaavat kotimaahan. Lähettien työkausi kestää keskimäärin neljä vuotta kentästä ja olosuhteista riippuen. Nimikkolähettisopimukset solmitaan yleensä toistaiseksi ja jatkuvuus tarkistetaan kotimaanlomien aikana. Lähetystyöntekijää, joka on nimetty tietyn seurakunnan lähetystyöntekijäksi kutsutaan nimikkolähetiksi.

Kaikkia nimikkolähettejä tuetaan talousarviossa olevilla määrärahoilla, sekä lähetyskolehtituloista vapaaehtoisen kannatuksen muodossa.