Vastuumme maailmasta

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.
Joh. 3:16

Jeesuksen antaman käskyn mukaan meille kuuluu vastuu ja huolenpito koko maailmasta. Evankeliumin sanomaa levitetään niin sanoin kuin teoin. Näitä kahta puolta ei voi erottaa toisistaan. Seurakunnassa meillä on mahdollisuus toteuttaa tätä käskyä monin tavoin ja tehdä näkyväksi maailman laajuista lähimmäisen rakkautta ja toisista ihmisistä huolehtimista. Mäntyharjun seurakunnassa kansainvälinen diakonia ja lähetystyö toteuttavat juuri tätä tehtävää.