Ristiäiset eli kastejuhla

Kaste on Jumalan lahja, joka kantaa läpi koko elämän. Kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Kasteessa ihmisestä tulee sekä kotiseurakuntansa että maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kastekäsky.

 

Ristiäisten ajankohdan, kastepaikan ja papin voitte varata Mäntyharjussa kirkkoherranvirastosta ja Pertunmaalla seurakuntatoimistosta

Kun kasteaika on sovittu, pappi ottaa yhteyttä lapsen vanhempiin kastekeskustelusta sopimiseksi.

Jos kasteen toimittaa muu kuin seurakuntamme pappi, voi hakea kastetodistuksen, kummien todistukset ja kastekynttilän kirkkoherranvirastosta.

Aika

Kaste tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa syntymästä.

Paikka

Kaste voi olla kotona tai seurakunnan tiloissa.

Kastemekko

Seurakunnalla on kastemekko, jota voi lainata kirkkoherranvirastosta.

Isyyden tunnustaminen

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden tunnustaminen on tehtävä ennen kastetta, mikäli lapselle annetaan isän sukunimi. Tällöin isyydentunnustus näytetään myös papille ennen kastetta.

Kummit

Kastettavalla on oltava vähintään yksi kummi, joka ovat rippikoulun käynyt ja konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Kummin tehtävänä on vanhempien ja seurakunnan kanssa huolehtia lapsen kristillisestä kasvatuksesta ja rukoilla hänen puolestaan.

Ilmoittaminen

Kastetun nimi ilmoitetaan yleensä kastetta seuraavana sunnuntaina jumalanpalveluksessa ja Mäntyharjun seurakunnan jäsenen nimi kastetta seuraavan viikon lehtien kirkollisissa ilmoituksissa. Lupa kasteen ilmoittamiseen kysytään lapsen rekisteröintilomakkeella.

Pappi kastaa vauvan

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku