Aikuisille ja ikääntyneille

Jeesus, sana elämän,
tule meidän keskellemme.
Soisit tules syttyvän,
sytytä siis sydämemme.
Anna voimaa sanastasi,
siunaa läsnäolollasi.
Virsi 202

Auringonlasku heijastuu pilviin.

Ota yhteyttä

kirkkoherra

Virkavapaalla 31.5.2024 asti. Sijaisena toimii rovasti Seppo Kettunen. Puh. 040 5416158