Hautojen hoito

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Milloin hautausmaalle on haudattu vainaja, jonka muiston vaalimista on pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä, kirkkovaltuusto voi päättää, että hauta hoidetaan seurakunnan kustannuksella.

Hautaoikeuden haltija voi sopia seurakunnan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määräajaksi vastuun haudan hoidosta.

Sopimushoidot

Sopimushaudan hoitoon kuuluu kukkapesän kunnostaminen, kukkien istuttaminen, lannoitus ja kastelu, kuihtuneiden kukkien nyppiminen, tarvittaessa kasvinsuojelu sekä rikkaruohojen kitkeminen.

Toukokuun aikana sopimushautojen kukkapesät kunnostetaan ja lannoitetaan. Hautojen hoitokausi on 10.6. - 31.8.  eli kasteluhoidossa olevien hautojen kastelu aloitetaan hoitokauden alkaessa 10.6. Kesäkukkien istutus tapahtuu asteittain juhannukseen mennessä.

Kastelusta huolehditaan siten, että kasvit näyttävät elinvoimaisilta ja ettei kukintojen tai kasvualustan ulkonäkö ole kärsinyt. Kastelun aiheuttamat kasvualustan, roskien yms. valumat siistitään vähintään kerran viikossa.

Hautainhoitosopimuksen voi tehdä joko yhdeksi kesäksi tai viideksi tai kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Hoitotarjoukset postitetaan huhtikuussa automaattisesti niiden hautojen osalta, jotka ovat olleet hoidossa edellisenä kesänä. Uusia haudanhoitosopimuksia meneillään olevalle kesälle otetaan vuosittain 30.4. saakka. Asiaa koskevat tiedustelut puhelinnumerosta 0400 143 641 Niina Kuoppala tai sähköpostilla niina.kuoppala@evl.fi.

Haudanhoidon voit tilata sähköisellä lomakkeella täältä.

Hinnasto 2018

Mäntyharju

Haudan leveys/kukkien määrä 1 vuosi 5 vuotta 10 vuotta
1 m/1 kukka 50 € 250 € 520 €
2 m/2 kukkaa 60 € 300 € 620 €
3 m/3 kukkaa 70 € 350 € 720 €
seuraavat 20 € 100 € 220 €
kastelu/hautatunnus 40 € - -

 

Pertunmaa

Haudan leveys/kukkien määrä 1 vuosi 5 vuotta 10 vuotta
1 m/1 kukka 60 € 310 € 620 €
2 m/2 kukkaa 70 € 370 € 740 €
3 m/3 kukkaa 80 € 430 € 860 €
seuraavat 20 € 100 € 200 €
kastelu/hautatunnus 35 € - -

 

Tuntiveloitus erikoistöistä 40 €/h (esim. hauta- ja reunakivien oikaisu).

 

Seurakuntaliitoksen myötä haudanhoitosopimusten sisältö ja hinnoittelu tullaan yhtenäistämään Mäntyharjun ja Pertunmaan hautausmailla lähitulevaisuudessa. Toistaiseksi (ainakin vuoden 2018 loppuun) hinnat sekä haudoille laitettavat kukat poikkeavat jonkin verran toistaan.

Tänä vuonna sopimushaudoilla Mäntyharjussa käytetään Dragon Begoniaa ja Pertunmaalla Mukulabegoniaa sekä Hopealehteä. Dragon Begonia lähtee kasvamaan hitaasti, mutta kasvaa loppukesää kohti näyttäväksi ja kukkii myöhäiseen syksyyn asti.

Valitettavasti puutarha ei pystynyt tänä vuonna toimittamaan Mäntyharjuun niin paljon Dragon Begoniaa kuin olimme tilanneet. Tästä johtuen Mäntyharjun uudelle hautausmaalle istutetaan Mukulabegoniaa Dragon Begonian sijaan.

Ainaishaudanhoitosopimusten ja 50 vuoden haudanhoitosopimusten päättyminen

Kirkkovaltuuston päätöksen 22 §/2012 (5.6.2012) mukaisesti kaikkien 50 vuodeksi tehtyjen haudanhoitosopimusten mukainen hoito päättyy vuoden 2013 loppuun. Hautoja on sitouduttu hoitamaan hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaan ko määräajan tai niin kauan kun maksettu pääoma riittää. Kyseisistä sopimuksista aikoinaan veloitettu pääoma riittää nykyrahassa vain noin yhden vuoden hoidon kustannuksiin.

Vastaavasti ainaishoitosopimukset ovat päättyneet kirkkovaltuuston päätöksellä vuoden 2012 loppuun.