Hautojen hoito

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Kun hautausmaalle on haudattu vainaja, jonka muiston vaalimista on pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä, kirkkovaltuusto voi päättää, että hauta hoidetaan seurakunnan kustannuksella.

Hautaoikeuden haltija voi sopia seurakunnan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määräajaksi vastuun haudan hoidosta.

Jotta haudalle voidaan tilata hoito, täytyy haudan hallinta-ajan olla voimassa vähintään hoitosopimusta vastaavan ajan.

Sopimushoidot

Sopimushaudan hoitoon kuuluu kukkapesän kunnostaminen, kukkien istuttaminen, lannoitus ja kastelu, kuihtuneiden kukkien nyppiminen, tarvittaessa kasvinsuojelu sekä rikkaruohojen kitkeminen.

Toukokuun aikana sopimushautojen kukkapesät kunnostetaan ja lannoitetaan. Hautojen hoitokausi: kukkien istutus alkaa säästä riippuen kesäkuun alkupuolella ja tehdään loppuun juhannukseen mennessä. Hoitokausi jatkuu elokuun loppuun. Kukat poistetaan seurakunnan toimesta syyskuun aikana. Kasteluhoidossa olevien hautojen kastelu aloitetaan kukkien istutuksen yhteydessä kesäkuun alkupuolella.

Kastelusta huolehditaan siten, että kasvit näyttävät elinvoimaisilta ja ettei kukintojen tai kasvualustan ulkonäkö ole kärsinyt. Kastelun aiheuttamat kasvualustan, roskien yms. valumat siistitään vähintään kerran viikossa.

Hautainhoitosopimuksen voi tehdä joko yhdeksi kesäksi tai viideksi tai kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Hoitotarjoukset postitetaan maaliskuussa automaattisesti niiden hautojen osalta, jotka ovat olleet hoidossa edellisenä kesänä. Uusia haudanhoitosopimuksia otamme vastaan 30.4. saakka. Asiaa koskevat tiedustelut puhelinnumerosta 0400 143 631 tai 0400 143630 sekä sähköpostilla mantyharju.srk@evl.fi.

Hinnasto 

Haudan leveys/kukkien määrä 1 vuosi 5 vuotta 10 vuotta
1 m/1 kukka 65 € 330 € 680 €
2 m/2 kukkaa 75 € 400 € 810 €
3 m/3 kukkaa 85 € 470 € 940 €
seuraavat 25 € 125 € 250 €
kastelu/hautatunnus 45 € - -
peruskunnostus (kun hauta on ollut hoitamatta yli 3 v) 40 €/h 40 €/h 40 €/h

 

Kirkkoneuvosto päättää vuosittain seuraavan kesän kukat hoitohaudoille. Vuonna 2024 haudoille tullaan istuttamaan Belove Red begonioita. Tarjoamme kaikille hoitohaudoille samanlaisen hoidon ja kukkien määrä riippuu haudan leveydestä.

 

Ainaishaudanhoitosopimusten ja 50 vuoden haudanhoitosopimusten päättyminen

Kirkkovaltuuston päätöksen 22 §/2012 (5.6.2012) mukaisesti kaikkien 50 vuodeksi tehtyjen haudanhoitosopimusten mukainen hoito on päättynyt vuonna 2013. Hautoja on sitouduttu hoitamaan hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaan ko määräajan tai niin kauan kun maksettu pääoma riittää. Kyseisistä sopimuksista aikoinaan veloitettu pääoma riittää nykyrahassa vain noin yhden vuoden hoidon kustannuksiin.

Ainaishoitosopimukset ovat myös päättyneet kirkkovaltuuston päätöksellä vuonna 2012.