Hautojen hoito

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Kun hautausmaalle on haudattu vainaja, jonka muiston vaalimista on pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä, kirkkovaltuusto voi päättää, että hauta hoidetaan seurakunnan kustannuksella.

Hautaoikeuden haltija voi sopia seurakunnan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määräajaksi vastuun haudan hoidosta.

Sopimushoidot

Sopimushaudan hoitoon kuuluu kukkapesän kunnostaminen, kukkien istuttaminen, lannoitus ja kastelu, kuihtuneiden kukkien nyppiminen, tarvittaessa kasvinsuojelu sekä rikkaruohojen kitkeminen.

Toukokuun aikana sopimushautojen kukkapesät kunnostetaan ja lannoitetaan. Hautojen hoitokausi on 8.6. - 28.8.  eli kasteluhoidossa olevien hautojen kastelu aloitetaan hoitokauden alkaessa 8.6. Kesäkukkien istutus tapahtuu asteittain juhannukseen mennessä.

Kastelusta huolehditaan siten, että kasvit näyttävät elinvoimaisilta ja ettei kukintojen tai kasvualustan ulkonäkö ole kärsinyt. Kastelun aiheuttamat kasvualustan, roskien yms. valumat siistitään vähintään kerran viikossa.

Hautainhoitosopimuksen voi tehdä joko yhdeksi kesäksi tai viideksi tai kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Hoitotarjoukset postitetaan huhtikuussa automaattisesti niiden hautojen osalta, jotka ovat olleet hoidossa edellisenä kesänä. Uusia haudanhoitosopimuksia emme enää vastaanota tälle kesälle. Asiaa koskevat tiedustelut puhelinnumerosta
0400 143 641 Nina Tuomi tai sähköpostilla nina.tuomi@evl.fi.

 

Hinnasto 

Haudan leveys/kukkien määrä1 vuosi5 vuotta10 vuotta
1 m/1 kukka60 €310 €620 €
2 m/2 kukkaa70 €370 €740 €
3 m/3 kukkaa80 €430 €860 €
seuraavat20 €100 €200 €
kastelu/hautatunnus40 €--
peruskunnostus (kun hauta on ollut hoitamatta yli 3 v)40 €/h40 €/h40 €/h

 

Sopimushaudoilla käytetään Maisemabegoniaa. Tarjoamme kaikille hoitohaudoille samanlaisen hoidon ja kukkien määrä riippuu haudan leveydestä.

 

Ainaishaudanhoitosopimusten ja 50 vuoden haudanhoitosopimusten päättyminen

Kirkkovaltuuston päätöksen 22 §/2012 (5.6.2012) mukaisesti kaikkien 50 vuodeksi tehtyjen haudanhoitosopimusten mukainen hoito päättyy vuoden 2013 loppuun. Hautoja on sitouduttu hoitamaan hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaan ko määräajan tai niin kauan kun maksettu pääoma riittää. Kyseisistä sopimuksista aikoinaan veloitettu pääoma riittää nykyrahassa vain noin yhden vuoden hoidon kustannuksiin.

Vastaavasti ainaishoitosopimukset ovat päättyneet kirkkovaltuuston päätöksellä vuoden 2012 loppuun.