Päätöksenteko Mäntyharjun seurakunnassa

Seurakunta on itsenäinen julkisyhteisö, jonka hallinnossa edustuksellista demokratiaa edustaa seurakuntalaisten vaaleilla valitsema kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosittain muun muassa talousarvion, tilinpäätöksen ja kirkollisveroprosentin.  

Kirkkovaltuusto on delegoinut  valtaansa ja juoksevien asioiden hoitoa kirkkoneuvostolle, joka on  delegoinut päätösvaltaa edelleen viranhaltijoille. Hallintoelimissä asioita esittelevät kirkkoherra ja talouspäällikkö.

Hengellistä toimintaa hiippakunnassa johtaa piispa ja tuomiokapituli. Tätä valtaa paikallisseurakunnassa edustaa kirkkoherra, joka toimii virkansa puolesta kirkkoneuvoston puheenjohtajana. 

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, johon kuuluu 19 jäsentä. Nykyinen vaalikausi jatkuu vuoden 2022 loppuun. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, johon kuuluu 8 valittua jäsentä ja puheenjohtajana kirkkoherra. Kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuustolle tulevat asiat ja tekee päätöksiä pienemmistä asioista.

Pertunmaan kappeliseurakunnan alueella toimii kahdeksan jäseninen kappelineuvosto. Kappelineuvoston tärkeimpänä tehtävänä on seurata ja edistää kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää, sekä tehdä  sitä koskevia esityksiä ja aloitteita.