KUULUTUS HAUDOISTA JOIDEN HALLINTA-AIKA ON PÄÄTTYNYT

Mäntyharjun ja Pertunmaan hautausmailla on laputettuja hautoja. Laputtaminen on aloitettu haudoilta, joiden hallinta-aika on päättynyt ja laputtamista jatketaan vuosittain hautausmailla muutama osasto kerrallaan.

Hautaoikeuden haltijalle tai muulle, jolla on oikeus tulla haudatuksi hautaan, tarjotaan mahdollisuus lunastaa hautaan lisää hallinta-aikaa (kirkkolaki 652/2023, 3. luku, § 30). Hallinta-aikaa voi jatkaa vähintään viisi vuotta ja enintään 25 vuotta. Maksu määräytyy kirkkovaltuuston vahvistaman hautapaikkahinnaston mukaan. Muutoin hautaoikeus päättyy ja hauta palautuu seurakunnalle ilman eri ilmoitusta.

Jos seurakunta hoitaa hautaa, haudan hallinta-ajan on ulotuttava vähintään yhtä kauas kuin haudan hoitosopimus.

Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista, vaan haudasta voi halutessaan myös luopua. Samalla ilmoitetaan, että niiltä haudoilta, joiden hallinta-aikaa ei jatketa, on muistomerkit ja muut rakennelmat sekä irtonaiset esineet poistettava puolen vuoden kuluessa siitä, kun seurakunta on ilmoittanut haudan palautuneeksi. Määräajan jälkeen poistamaton muistomerkki siirtyy Mäntyharjun seurakunnan haltuun vastikkeetta.

Omaisilla on oikeus lunastaa seurakunnan poistama muistomerkki takaisin maksamalla sen poistamisesta ja käsittelystä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset 6 kuukauden kuluessa poistamisesta.

Olemme siirtyneet joka keväiseen kuulutusmenettelyyn päättyneiden hallinta-aikojen osalta. Lisätietoja asiasta antaa Mäntyharjun kirkkoherranvirasto, puh. 0400 143630 tai mantyharju.srk@evl.fi