Lähimmäispalvelu on seurakunnan ystävätoimintaa

"Kaikkialla maailmassa ihmisille on yhteistä tarve saada ystäviä"

 

Anna hetki ajastasi - ole ystävä jollekin.  Toiminnan kautta voit toimia ystävänä toisen ihmisen läsnäoloa kaipaavalle. Se ei vaadi erityisosaamista vain jaettua aikaa. Pieni hetki ystävänä voi olla toiselle viikon tai kuukauden kohokohta.

Ystävyys alkaa juttuhetkestä, kahvilla käynnistä, ulkoilusta.

 

Ystäväpyyntö osoitetaan seurakunnan diakoniatyöntekijälle

Kun huomaat henkilön yksinäisyyden tai itse koet sitä, ota asia puheeksi ja hoidettavaksi. Ystäväpyyntöä esitettäessä on tärkeää, että asianosainen tietää asiasta. Ystäväpyynnön voi tehdä hakija itse, tämän läheinen tai esim. kotona käyvä hoitaja. Diakoniatyöntekijä käy tutustumassa henkilöön vielä paremmin ja kartoittaa toiveita ystävän ja ystävyyden suhteen. Työntekijä pyrkii löytämään lähimmäispalvelijan mahdollisimman pian ja tekee toisen kotikäynnin tämän kanssa. Mikäli henkilökemiat tuntuvat kohtaavan, jatkosta sovitaan ja toiminta aloitetaan.

Aina ystävyys ei synny ensi yrittämällä, joten työntekijä pyrkii löytämään uuden vaihtoehdon.

Tiedustelut: diakoniatyöntekijä Sarianne Volanen, puh. 0400 143637   tai    sähköpostilla    sarianne.volanen(at)evl.fi

 

Lähimmäispalvelijana, ystävänä, toimiminen on toimintaa ihmiseltä ihmiselle

Siinä annetaan, mutta myös saadaan. Liian monen yhtäaikaiseksi lähimmäispalvelijaksi ei kannata ryhtyä. Sillä ystävyys kysyy myös voimia. Lisäksi elämän vaikeat hetket lisäävät myös helposti lähimmäispalvelijankin taakkaa.

Lähimmäispalvelu tehtäviin pääset mukaan ottamalla yhteyttä diakoniatyöntekijään. Tehtävästä riippuen, ei lähimmäispalvelulla ole varsinaisia ikärajoja, Yksilötyössä vaaditaan täysi-ikäisyys, mutta yläikärajaa ei ole. Suositeltavaa olisi, että osallistuisit Ystäväkurssille, jossa läpikäydään ystävätoimintaa kokonaisuudessaan läpi.

Lähimmäispalvelijana saat vertaistukea kuukausipalavereissa, sekä muuta satunnaista koulutusta ja virkistystä. Ihmettelemään ei kannata jäädä vaan aina kun haluat jakaa asioita, ota yhteys diakoniatyöntekijään.

Lähimmäispalvelijoita sitoo vaitiolovelvollisuus.