Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta.

Siten varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää viikkoja, joten liikkeellä kannattaa olla hyvissä ajoin.

Avioon aikovat pyytävät yhdessä avioliiton esteiden tutkintaa joko sulhasen tai morsiamen väestörekisterin pitäjältä. Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet voivat käydä toisen kotiseurakunnan kirkkoherranvirastossa. Tuleva vihkipari täyttää aina lomakkeen "Pyyntö avioliiton esteiden tutkintaa varten sekä vakuutus ja ilmoitus avioliiton esteiden tutkintaa varten", jotka saa kirkkoherranvirastosta. Lomake täytetään kirkkoherranvirastossa tai sen voi myös lähettää täytettynä postitse kirkkoherranvirastoon. Jos postitat lomakkeen, muista pyytää siihen kahden todistajan allekirjoitukset.

Pyyntö avioliiton esteiden tutkintaa varten -lomake.

Esteettömyystodistuksen voi hakea seitsemän päivän jälkeen kirkkoherranvirastosta tai se voidaan lähettää kihlaparille postitse.Jos vihkipappi tulee siitä seurakunnasta, jossa avioliiton esteiden tutkinta suoritetaan, voit pyytää toimittamaan todistuksen suoraan vihkivälle pastorille (laita rasti kohtaan "Pyydetään säilyttämään avioliiton esteiden tutkijalla vihkimistä varten").

Kuulutukset

Solmittavan avioliiton puolesta voidaan lukea esirukous sunnuntain jumalanpalveluksessa. Näistä ns. kuulutuksista sovitaan erikseen kirkkoherranviraston kanssa tai sähköpostitse tai vaikkapa avioliiton esteiden tutkintalomakkeen mukaan liitetyllä kirjeellä. Kuulutukset voidaan lukea kihlaparin toivomana sunnuntaipäivänä ennen vihkimistä. Kirkon ei välttämättä tarvitse olla oman seurakunnan kirkko. Haluttu kuulutuspäivä ja -paikka on hyvä ilmoittaa kirkkoherranvirastoon viimeistään viikkoa ennen kyseistä päivää.