Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Voit tilata virkatodistuksen tai sukuselvityksen joko nettilomakkeella tai puhelimitse Mäntyharjun kirkkoherranvirastosta 0400 143 630 tai postitse (osoite alla).

Todistusta tilattaessa on ilmoitettava todistuksen käyttötarkoitus, selvityksen kohteena olevan henkilön henkilötiedot, muuttoaika seurakuntaan tai seurakunnasta pois, muut sukuselvityksen laatimiseen vaikuttavat tiedot sekä tilaajan yhteystiedot henkilö- tai ly-tunnuksineen.

Sukuselvitykset pyritään toimittamaan kahden viikon sisällä tilauksen vastaanottamisesta. 

Sukututkimus

Sukututkimuksen voi tilata oheista lomaketta käyttäen. Tulosta lomake, täytä se ja lähetä joko sähköpostilla osoitteella mantyharju.srk@evl.fi tai postitse osoitteella: 

Mäntyharjun seurakunta
Kirkkoherranvirasto
Kompantie 6, 52700 Mäntyharju

Älä laita sähköpostilla lähetettävään lomakkeeseen henkilötunnuksen loppuosaa tietoturvasyistä.

Kaikilta sukututkimusta pyytäviltä sukututkijoilta vaaditaan rekisteriseloste. (Henkilötietolaki 10§)

Malli rekisteriselostetta varten löytyy osoitteesta https://www.genealogia.fi/rekisteriselostemalli.

Pertunmaan seurakunta

Pertunmaan seurakunta on yhdistynyt 1.1.2016 Mäntyharjun seurakuntaan ja on nyt virallisesti Pertunmaan kappeliseurakunta.

Pertunmaan seurakunnan sukuselvitykset ajalta 1.1.1926 - 31.12.2015 annetaan Mäntyharjun seurakunnan kirkkoherranvirastosta.

Kangasniemen seurakunta

Mäntyharjun ja Kangasniemen seurakuntien keskenään tekemän sopimuksen mukaan Mäntyharjun seurakunta tekee virkatodistukset ja sukuselvitykset myös Kangasniemen seurakunnan jäsenistä. 

Kirkon yhteinen jäsenrekisteri

Vuoden 2013 alusta alkaen on otettu käyttöön kirkon yhteinen jäsenrekisteri, joka kattaa kaikki Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat 1.10.1999 alkaen. Tämä tarkoittaa, että seurakunta, jossa henkilö on ollut viimeiseksi kirjolla, voi yhdellä todistuksella todistaa henkilön 1.10.1999 jälkeiset kirjoillaoloajat eri ev.lut. seurakunnissa. Tätä aikaisemmat seurakunnissa kirjoillaoloajat täytyy vielä toistaiseksi tilata aikaisemman käytännön mukaisesti kyseisistä seurakunnista. 

 

 

 

Todistuksista perittävät maksut

 

Maksuttomat todistukset

Päätöksen mukaan henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi Kirjuri-jäsentietojärjestelmästä tulostettu todistus, joka koskee seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja (ns. elää-todistus), on maksuton.

9 euroa maksavat todistukset

Mikäli jäsentietojärjestelmästä saatavaan todistukseen tulee laajempia tietoja (esimerkiksi henkilön muuttotietoja, aviopuolison, lasten tai vanhempien tietoja), virkatodistuksesta veloitetaan 9 euroa. Todistukset, jotka laaditaan manuaalisesti ja niiden tietosisältö pohjautuu Kirjuri-jäsentietojärjestelmään ja/tai perhelehtiin, maksavat 9 euroa. Tällöin todistukseen kirjoitettavan tiedon määrällä ei ole vaikutusta todistuksen hintaan. Jos manuaalisesti laadittavaan todistukseen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä muutto-, avioliitto- tai kuolintietoa, todistus maksaa 9 euroa.

30 euroa maksavat todistukset: Muista kuin yllä mainituista manuaalisesti tehdystä todistuksista peritään 30 euroa.

Maksullisen todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksu 5,50 euroa.

Sukututkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Sukutukimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 15 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Jos todistuksen laatimiseen kuluu 1 tunti ja 15 minuuttia, laskutetaan asiakkaalta perusmaksu 30 euroa ja 2 x 30 minuutin ajalta 15 euroa, yhteensä 60 euroa. Todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksua 5,50 euroa.

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 12 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksua 5,50 euroa.