Ristiäiset eli kastejuhla

Kaste on Jumalan lahja, joka kantaa läpi koko elämän. Kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Kasteessa ihmisestä tulee sekä kotiseurakuntansa että maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kastekäsky.
Matt. 28:18-20

 

Ristiäisten ajankohdan, kastepaikan ja papin voitte varata Mäntyharjussa kirkkoherranvirastosta ja Pertunmaalla seurakuntatoimistosta

Kun kasteaika on sovittu, pappi ottaa yhteyttä lapsen vanhempiin kastekeskustelusta sopimiseksi.

Jos kasteen toimittaa muu kuin seurakuntamme pappi, voi hakea kastetodistuksen, kummien todistukset ja kastekynttilän kirkkoherranvirastosta.

Aika

Kaste tulee toimittaa kahden kuukauden kuluessa syntymästä.

Paikka

Kaste voi olla kotona tai seurakunnan tiloissa.

Kastemekko

Seurakunnalla on kastemekko, jota voi lainata kirkkoherranvirastosta.

Isyyden tunnustaminen

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden tunnustaminen on tehtävä ennen kastetta, mikäli lapselle annetaan isän sukunimi. Tällöin isyydentunnustus näytetään myös papille ennen kastetta.

Kummit

Kastettavalla on oltava vähintään kaksi kummia, jotka ovat rippikoulun käyneitä ja konfirmoituja evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Kummien tehtävänä on vanhempien ja seurakunnan kanssa huolehtia lapsen kristillisestä kasvatuksesta ja rukoilla hänen puolestaan.

Ilmoittaminen

Kastetun nimi ilmoitetaan yleensä kastetta seuraavana sunnuntaina jumalanpalveluksessa ja Mäntyharjun seurakunnan jäsenen nimi kastetta seuraavan viikon lehtien kirkollisissa ilmoituksissa. Lupa kasteen ilmoittamiseen kysytään kirjeessä lähetetyllä lomakkeella.

Pappi kastaa vauvan