Siljaset

Siljaset lähtivät monien kotimaan työvuosien jälkeen ensimmäiselle Etiopian kaudelleen tammikuussa 2013 Kansanlähtyksen lähetteinä. Nyt he ovat lähteneet uudellee työkaudelle tammikuussa 2017 Lähi-Itään. Maa on heille entuudestaan tuttu, sillä he ovat työskennelleet siellä jo aikaisemmin 12 vuotta. Lähi-Idässä heidän tarkoituksenaan on työskennellä maassa asuvien etiopianjuutalaisten parissa ja tässä työssä he voivat hyödyntää aikaisempaa työkokemustaan Lähi-Idästä että Etiopiasta. Lähi-Idässä asuu tällä hetkellä noin 130 000 etiopianjuutalaistan. Heidän määrä tulee lisääntymään sillä valtio on tehnyt päätöksen, että noin 9000 Etiopiassa asuvaa juutalaista muuttaa maahan perheiden yhdistämisen merkeissä. Tämä koskee myös niin sanottuun falasha muraan kuuluvia etiopianjuutalaisia, jotka ovat jossakin elämänsä vaiheessa kääntyneet kristityksi.