Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston jäsenet 2017-2018

Ann-Maarit Joenperä, puheenjohtaja
Panu Karjalainen, varapuheenjohtaja
Ari Hartonen
Kristiina Häkkänen
Paula Manninen
Raimo Mattila
Eveliina Mäenpää
Matti Nykänen
Pertti Lahti
Raili Toivonen
Aini Pöyry
Liisa Torniainen
sihteerinä toimii talouspäällikkö Risto Jaakola

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2018

Pöytäkirja 1/2018 - 9.1.2018

Pöytäkirja 2/2018 - 6.2.2018 ei julkinen

Pöytäkirja 3/2018 - 20.2.2018 ei julkinen

Pöytäkirja 4/2018 - 14.3.2018

Pöytäkirja 5/2018 - 3.4.2018

Pöytäkirja 6/2018 - 8.5.2018

Pöytäkirja 7/2018 - 6.6.2018

Pöytäkirja 8/2018 - 6.8.2018

Pöytäkirja 9/2018 - 11.9.2018

Pöytäkirja 10/2018 - 9.10.2018

Pöytäkirja 12/2018 - 27.11.2018

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2017

Pöytäkirja 1/20172 - 31.1.2017

Pöytäkirja 2/2017 - 27.2.2017

Pöytäkirja 3/2017 - 9.3.2017

Pöytäkirja 4/2017 - 4.4.2017

Pöytäkirja 5/2017 - 2.5.2017

Pöytäkirja 6/2017 - 13.6.2017

Pöytäkirja 7/2017 - 11.7.2017

Pöytäkirja 8/2017 - 22.8.2017

Pöytäkirja 9/2017 - 20.9.2017

Pöytäkirja 10/2017 - 24.10.2017

Pöytäkirja 11/2017 - 22.11.2017

Pöytäkirja 12/2017 - 5.12.2017

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2016

Pöytäkirja 10/2016 -  11.10.2016

Pöytäkirja 11/2016 -  9.11.2016

Pöytäkirja 12/2016 - 29.11.2016

Pöytäkirja 13/2016 - 5.12.2016

 

Kirkkoneuvoston tehtävät

KL 10 l. 1§ - jollei toisin ole säädetty tai määrätty

  • yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi
  • päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta
  • johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa
  • huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöön panosta
  • valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa, sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet